Català castellà

 

En compliment del article 5 de la llei 15/1999, per el qual es regula el dret de informació de la recollida de dades, se li informa dels següents extrems:

Les dades de caràcter personal que siguin recavades per vostè seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és MT ASSESSORIA JURIDICA I ECONOMICA SLP. La recollida de dades tendra con a finalitat oferir els nostres serveis.

Igualment els informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establertes en aquesta llei a traves de carta dirigida a MT ASSESSORIA JURIDICA I ECONOMICA SLP adjuntant fotocòpia del seu DNI/NIE/Passaport, a la següent direcció: C/ Pere Escanelles 24 bloc 1 1r2ª, 07830, Sant Josep de sa Talaia – Eivissa (Illes Balears)