Català castellà

Assessorament Jurídic


Dret Administratiu
  • Gestions i tràmits davant diferents administracions, llicències, expedients sancionadors, recursos, etc.
  • Recursos davant la jurisdicció contenciós Administrativa.


Dret Civil
 • RECLAMACIÓ DE DEUTES
  • Gestió amistosa de cobrament i Procedimient Pre-contenciós
  • Reclamació judicial mitjançant el Procedimient Monitori o Canviari
  • Gestió integral del procés de reclamació
  • Honoraris en funció de la quantía recuperada, durant la fase pre-contenciosa.
 • ARRENDAMENTS
  • Redacció dels contractes adequats a cada cas.
  • Resolució per incompliment
  • Desnonaments.
 • PROPIETAT HORITZONTAL
  • Constitució de Comunitats de Propietaris
  • Gestió de comunitats
  • Reclamació a propietaris morosos
 • CONTRACTES
  • Redacció de tot tipus de contractes civils
  • Estudi i assessorament previ a la firma
  • Resolució de contractes
 • SEPARACIÓ I DIVORCI
  • Assessorament en processos de separació de mutu acord o contenciós.
  • Redacció de conveni regulador
  • Modificació de mesures
  • Procediments de regulació de relacions paternofilials.
 • HERÈNCIES
  • Partició d'herències
  • Reclamació d'herències
  • Testaments
 • DRET DE CIRCULACIÓ
  • Assessorament per a la reclamació de danys, lesions i altres perjudicis a l'asseguradora del vehícle responsable de l'accident                                                                                    
  civil