Català castellà

Assessorament Econòmic


 • Assessorament COMPTABLE
  • Confecció de la comptabilitat d'empreses i professionals, ajustada al Plà General Comptable.
  • Diligència de llibres comptables
  • Confecció i dipòsit de comptes anuals
  • Assessorament comptable integral
 • Assessorament FISCAL
  • Confecció, presentació i liquidació de totes les declaracions fiscals d'empreses i particulars (IAE, IVA, IRPF, Societats, Patrimoni, No Residents, Impostos Especials, Pagaments fraccionats i retencions, Declaracions informatives). 
  • Assessorament en el compliment de la normativa legal i fiscal
  • Intervenció davant els òrgans de Gestió de l'Administració Tributaria
 • Assessorament LABORAL
  • Altes, baixes i modificacions
  • Gestió de nòmines
  • Gestió de assegurances socials
  • Tràmits de jubilació, viudetat, invalidesa y pensions
 • CONSULTORÍA
  • ISO 9001 - Qualitat
  • ISO 14001 - Gestió Medi-ambiental
  • UNE 175001 - Qualitat Comercial
  • Protecció de Dades (LOPD)
 • MARKETING
  • Elaboració i aplicació de Plans de Marketing a mida
  • Elaboració i aplicació de Plans Comercials a mida
  • Eines de gestió de la Relació amb el Client
  • Assessorament en la creació de nous productes i serveis
 • INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  • Estudis de mercat
  • Estudis d'opinió
  • Enquestes de satisfacció
  • Client misteriós / Mistery shopper
  • Estudis personalitzats ad-hoc
 • PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
  • Disseny i implantació del PEN (Pla Estratègic de Negoci)
  • Disseny i implantació del CMI (Cuadro de Mando Integral)
 • PROJECTES DE BASE TÈCNICO-ECONÒMICA
 • Gestió IMMOBILIARIA
administrativo